Schaktfri teknik: Framtidens lösning för underjordsinfrastruktur

10 januari 2024 Veronica Urena

editorial

Schaktfri teknik, eller trenchless technology, representerar en revolution inom anläggning och underhåll av underjordsinfrastruktur. Metoden minimerar behovet av omfattande utgrävningar och har potentialen att spara tid, pengar och miljö jämfört med traditionella grävtekniker. I denna genomgång utforskar vi vad schaktfri teknik innebär och varför den blivit en alltmer populär metod för att installera rörledningar och kablar under jorden.

Vad är schaktfri teknik?

Definition och tillämpning

Schaktfritt är en term som omfattar ett brett spektrum av metoder för att installera och renovera rörledningar och kablar under jord utan att behöva gräva långa och breda schakt. Tekniken innefattar olika metoder som horisontell styrd borrning (HDD), rörinfodring och rörtryckning. Dessa metoder kan användas för att lägga nya ledningar eller renovera befintliga utan att behöva störa marken ovanför i större utsträckning.

Fördelar och effekter

Genom att undvika stora schakter innebär schaktfri teknik färre störningar i trafikflöden, mindre påverkan på lokala ekosystem och bevarande av den estetiska miljön. Att minimera markdisturbansen innebär även en avsevärd riskminskning för arbetarna på plats. Dessutom ofta resulterar i signifikanta kostnadsbesparingar jämfört med traditionella grävmetoder, eftersom den schaktfria processen kräver mindre arbetskraft, material och återställningsarbete.

Schaktfritt

Tekniker inom schaktfri installation

Horisontell styrd borrning (HDD)

Ett av de mest populära verktygen inom schaktfri teknik är horisontell styrd borrning, ofta refererad som riktborrning. HDD tillåter installering av rörledningar under vägar, floder, och bebyggda områden med minimal ytpåverkan. Processen börjar med att man borrar ett pilotborrhål som styrs enligt en förbestämd väg. När pilotborrhålet är klart, vidgas det till den önskade storleken och rörledningen dras igenom hålet.

Rörinfodring och rörrenovering

En annan schaktfri metod är rörinfodring, även känd som ’cured-in-place pipe’ (CIPP), vilket är en teknik för att renovera gamla rör utan att gräva upp dem. Ett flexibelt rörfoder impregnerat med en härdande harts införs i det befintliga röret och expanderas sedan för att forma till den inre ytan. Efter härdning har det gamla röret i princip fått en ny inre rörledning med förbättrad flödeskapacitet och livslängd.

Utmaningar och framtidsutsikter

Hantering av tekniska utmaningar

Trots de många fördelarna med schaktfri teknik, finns det utmaningar som måste tas itu med. Bland dessa utmaningar är noggrann planering och kartläggning av befintliga underjordiska strukturer för att undvika skador. Dessutom krävs specialutrustning och välutbildad personal för att säkerställa framgångsrika resultat, vilket kan vara en högre initial investering jämfört med traditionella metoder.

Framtiden för schaktfri teknik

Med ständiga tekniska framsteg och en växande efterfrågan på effektiva, miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar kommer schaktfria metoder troligtvis att fortsätta växa i popularitet. Förbättrad sensorteknik och automatisering förväntas ytterligare optimera processerna och göra dem mer tillgängliga även för små och medelstora projekt.

Fler nyheter